infographic video onetonemedia

Infographic Video

Infographic là gì? Để hiểu được infographic video là gì? trước hết chúng ta cần hiểu về infographic là gì? Infographic là từ ghép của Information graphic. Theo Wikipedia, “Information graphics hoặc infographics nghĩa  là hình thức đồ họa trực quan sử dụng hình ảnh để trình bày thông tin, dữ liệu hoặc kiến thức thể hiện những…